top of page
kasa fiskalna PS4000 E
kasa fiskalna PS4000 E
kasa fiskalna PS 4000

Cechy wyróżniające kasę PS 4000 E:

 • Możliwość zaprogramowania do 60 000 towarów

 • Możliwość zaprogramowania 5 000 kodów dowiązanych

 • Możliwość zaprogramowania 1000 tandemów (powiązania towarów z opakowaniami)

 • Wydruk dowolnego logo graficznego użytkownika w nagłówku paragonu

 • Funkcja drukowania NIPu nabywcy na paragonie. Można również wydrukować PESEL, REGON lub dowolny innyIdentyfikator Nabywcy

 • Zmiany w bazie towarowej "drukowane" są tylko na elektronicznej kopii, co pozwala na programowanie nowych towarów również w otwartym paragonie

 • Możliwość oprogramowania 129 (30 x 4 + 9) klawiszy jako klawisze kodów bezpośrednich lub jako klawisze funkcyjne

 • Klawiszom kodów bezpośrednich można nadać dodatkowe funkcje: zmianę zaprogramowanej ceny, sprzedaż z zadaną ilością, wymusić zakończenie paragonu gotówką lub inną formą płatności

 • Klawiszom funkcyjnym można przypisać dowolną z 77 dostępnych funkcji menu kasy

 • Prowadzenie przez kasę stanów magazynowych zaprogramowanych towarów

 • Bateria wewnętrzna pozwalająca na pracę bez zasilania zewnętrznego

 • Alfanumeryczny wyświetlacz obsługi LCD, wyświetlający tekstowe komunikaty. W zależności od wersji kasy: 4x20 lub 2x20 znaków

 • Alfanumeryczny wyświetlacz klienta LCD, wyświetlający tekstowe komunikaty, nazwy sprzedawanych artykułów, ich ceny, kwoty, sumę do zapłaty itd. W zależności od wersji kasy: 2x16 lub 2x20 znaków

 • Możliwość edycji paragonu na wyświetlaczu i stornowania artykułów faktycznie sprzedanych bez możliwości popełnienia pomyłki

 • Ewidencja pracy 50 kasjerów

 • Ewidencja pracy 30 sprzedawców

 • Szeroki system kontroli praw dostępu kasjerów

 • Kontrola dostępu kasjerów identyfikowanych nazwą (nazwiskiem) za pomocą haseł i/lub elektronicznych kluczy kasjerskich (zbliżeniowych) z unikalnym kodem

 • Możliwość wymuszenia przeliczenia środków płatniczych kasjera rozpoczynającego/kończącego zmianę, porównanie z danymi obliczonymi przez kasę

 • Nazwa towarów do 40 znaków (liter i cyfr)

 • Duża ilość różnych raportów, w tym m.in.: raporty kasy, kasjerów, sprzedawców, towarów, działów, godzinowych, dobowych, okresowych, miesięcznych, inwentaryzacji, stanów magazynowych, komunikacji, kopii elektronicznej itd.

 • Raporty zerujące i niezerujące (podglądowe)

 • Definiowany zestaw raportów wykonywanych łącznie (raport łańcuchowy)

 • Możliwość przypisania jednostek miary (zaprogramowanych oraz własnych) do towarów w bazie

 • Udzielanie rabatów i narzutów procentowych i kwotowych, zaprogramowanych jako domyślne lub wpisywanych dowolnie z klawiatury lub wybieranych z programowalnej listy, na dowolną pozycję lub na cały paragon. Udzielanie rabatów za pomocą kart rabatowych

 • Udzielanie rabatów z użyciem kart rabatowych z kodem kreskowym

 • Rejestracja 8 rodzajów wbudowanych oraz 5 programowalnych form płatności za sprzedawane towary, w tym: gotówka, czek, karta płatnicza, kredyt, talon/bon, przelew, konto klienta oraz gotówka w EURO lub innej walucie

 • Możliwość anulowania paragonu po wprowadzeniu częściowej płatności

 • Możliwość połączenia z siecią Ethernet

 • Współpraca z komputerem (złącze RS232, LAN)

 • Współpraca ze skanerem (czytnikiem kodów kreskowych) poprzez złącze RS232 lub PS2

 • Współpraca z elektroniczną wagą (wagami) kalkulacyjną

 • Współpraca z terminalem płatniczym EFT

 • Współpraca z Pin-Padem

 • Współpraca z drukarką zamówień (kuchenną)

 • Współpraca z modemem

 • Sterowanie szufladą na pieniądze

 • logiczny port PC2 do współpracy z zewnętrznymi systemami zbierania danych, monitoringu itp. oraz do wystawiania z komputera dowolnych wydruków niefiskanych jak na drukarkach fiskalnych

 • Możliwość równoczesnej współpracy z kilkoma skanerami i kilkoma wagami

 • Współpraca z programami komputerowymi za pośrednictwem najpopularniejszego protokołu na polskim rynku „Tango”

 • Dołączone do kasy programy: NEArch (do odczytu kopii elektronicznej) oraz NFRaport (do odczytu danych z pamięci fiskalnej)

 • Możliwość pobrania ze strony producenta darmowego programu serwisowego do komunikacji z kasą (Tango98)

 • Możliwość powiązania artykułów z opakowaniami, tzw. tandemy

 • Sprzedaż i zwroty opakowań – podczas otwartego paragonu, jak również poza paragonem, powiązanych w tandemy z towarem, oraz jako osobne pozycje. Gospodarka opakowaniami (zwrot i sprzedaż) nie jest wliczana do obrotu

 • Możliwość komunikacji z kasą za pośrednictwem serwera FTP

 • Serwer wydruku – wysyłanie „on-line” na zdalny komputer lub systemu monitoringu danych drukowanych przez drukarkę kasy

 • Współpraca z wieloma (do 50) kolejnymi kartami SD – nośnikami elektronicznej kopii wydruku

 • Praca kart SD w trybie „bez zmian poza urządzeniem fiskalnym”

 • Dostęp do danych na karcie SD bez wyciągania z kasy, z programu komputerowego dołączonego do kasy (przy połączeniu z komputerem), lub po jej wyjęciu i włożeniu do czytnika kart w komputerze

 • Możliwość tworzenia kopii (klonów) kart SD poziomu menu kasy

 • Możliwość założenia hasła na kartę SD – zabezpieczenie przed dostępem do danych na karcie osób niepowołanych

 • Możliwość pracy kasy bez karty SD przez dwa dni (dwa raporty dobowe)

 • Możliwość blokady pracy kasy po wyjęciu karty SD

 • Możliwość odtworzenia danych uszkodzonych na karcie SD z wewnętrznej dodatkowej kopii zamontowanej wewnątrz kasy

 • Funkcja sprawdzarki cen towarów

 • Funkcja inwentaryzatora

 • Możliwość stworzenia własnego Menu podręcznego

 • Możliwość oprogramowania podręcznych list towarów

 • Możliwość wysyłania wiadomości tekstowych z kasy na komputer oraz z komputera na wyświetlacz kasy

 • Możliwość dodania dodatkowego opisu do towaru na paragonie

 • Przypomnienie konieczności wykonania raportu dobowego

 • Wymuszenie wykonania raportu dobowego raz na dobę (jeśli była sprzedaż)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

bottom of page