top of page

NOWY ŁAD


Analiza stanu prawnego / terminal, kasa online/


1. Obowiązek akceptacji instrumentów płatniczych
a. Od 01.01.2022 każdy przedsiębiorca obowiązany do korzystania z kasy fiskalnej będzie zobowiązany do przyjmowania zapłaty instrumentami płatniczymi (np. kartą, Blikiem, przelewem, poleceniem zapłaty, elektroniczną portmonetką typu SkyCash)
b. (Nie)spełnienie ww. obowiązku ma konsekwencje dla zasad rozliczania p.t.u.
i. W razie niespełnienia ww. obowiązku podatnik nie może rozliczać p.t.u. kwartalnie, straci możliwość uzyskania zwrotu nadpłaty p.t.u. w terminie 25 dni, a na zwrot nadpłaty p.t.u. poczeka 60 dni
ii. W razie spełnienia ww. obowiązku podatnik może rozliczać p.t.u. kwartalnie, nie straci możliwości uzyskania zwrotu nadpłaty p.t.u. w terminie 25 dni, a na zwrot nadpłaty poczeka 15 dni, jeżeli dodatkowo spełni warunki weryfikowane na bieżąco przez systemy ICT Szefa KAS


2. Obowiązek integracji kasy online z terminalem płatniczym
a. Od 01.07.2022 każdy przedsiębiorca obowiązany do korzystania z kasy online, który przyjmuje płatności za pośrednictwem terminala płatniczego, będzie zobowiązany do zintegrowania tych urządzeń
b. Za niewykonanie ww. obowiązku naczelnik US nakłada na przedsiębiorcę karę pieniężną w wysokości 5 tys. zł


3. Ulgi z tytułu zakupu terminala dla podatników PIT&CIT
a. Podatnik będzie uprawniony do odliczenia od podstawy obliczenia podatku wydatki na nabycie terminala płatniczego i na MSC do maksymalnie 1k zł, chyba że jest zwolniony z obowiązku ewidencjowania sprzedaży z wykorzystaniem kasy – wówczas może odliczyć do 2,5 tys. zł
b. Mały podatnik uprawniony przez określony czas (7 miesięcy, gdy rozlicza p.t.u. miesięcznie albo 2 kwartały, gdy rozlicza p.t.u. kwartalnie) do zwrotu nadpłaty p.t.u. będzie uprawniony do odliczenia od podstawy obliczenia podatku wydatki na nabycie terminala płatniczego i na MSC w podwójnej wysokości, przy czym kwota odliczenia nie może przekroczyć 2 tys. zł

bottom of page